< >
Mikropları Bize Bırakın
Haşere, sürüngen ve kemirgenlerden tamamen kurtulmanın en etkili çözümü bizde...

0 (312) 483 00 23

Sterilizasyon İle İlgili Bilgi Edinin
Sterilizasyon Nedir? Sterilizasyon Yöndemleri Nelerdir?
Detay için Tıklayın
Dezenfeksiyon İle İlgili Bilgi Edinin
Dezenfeksiyon Nedir ?
Detay İçin Tıklayın
Bakterilerle Savaştayız...
Tüm bakterilere savaş açtık. Bu konuda tecrübeli elemanlarımız ve kaliteli ekipmanlarımızla ortamdaki tüm bakteriler artık bizden korksun...STERİLİZASYON NEDİR ?


Sterilizasyon, Herhangi bir cismin veya maddenin, birlikte bulunduğu tüm mikroorganizmaların her türlü canlı formundan temizlenmesi amacıyla uygulanan fiziksel veya kimyasal işlemdir. Mikroorganizma kavramı; içersinde algler, protozoonlar, funguslar, bakteriler ve viruslerin de bulunduğu genel bir terimdir. Mikroorganizmalar için ölüm; gelişme ve bölünme yeteneklerinin bir daha geri kazanılmamak üzere kaybolmasıdır. Mikroorganizmaların fiziksel veya kimyasal yöntemlerle öldürülmeleri birinci dereceden bir reaksiyon olarak gerçekleşir. Bunun anlamı, mikroorganizmaları öldürmeye yönelik yöntemlerin bir populasyondaki mikroorganizmaların tümünü bir seferde ve ani olarak öldürmeyecek olmasıdır.
Mikrobial ölüm hızı;

- mikroorganizmaların başlangıç sayısına,
- mikrobial karakteristiklere,
- çevresel şartlara,
- uygulama süresine
bağlı olarak değişir.

Öldürülmesindeki Yarar ve Nedenler

 • İnsan, hayvan ve bitkilerde enfeksiyon oluşturan mikroorganizmaları yok etmek ve böylece enfeksiyonlara engel olmak,
 • Gıdaların bozulmalarını önlemek,
 • Besiyerlerini ve diğer ortamları mikroorganizmalardan arındırılmış hale getirmek,
 • Saf kültürlerin elde edilmesini sağlamak ve bunların kontaminasyonunu önlemek,
 • Malzeme ve aletlerin (özellikle ameliyat aletlerinin) kontaminasyonunu önlemek,
 • Hastalık etkeninin etrafa yayılmasını ve bulaşmasını önlemek olarak özetlenebilir.

yöntemleri genellikle aşağıdaki gibi sınıflandırılır:

 1. Sıcaklık ile sterilizasyon
  • Kuru sıcaklık ile sterilizasyon
  • Nemli sıcaklık ile sterilizasyon
 2. Filtrasyon ile sterilizasyon
  • Gazların filtrasyonla sterilizasyonu
  • Sıvıların filtrasyonla sterilizasyonu
 3. Kimyasal sterilizasyon
  • EtO ile sterilizasyon
  • Diğer kimyasallarla sterilizasyon
 4. Radyasyonla sterilizasyon
  • İyonize ışınlarla sterilizasyon
  • İyonize olmayan ışınlarla sterilizasyon